Kogumiskord

Kogumiskord

  • Registreerige oma müügisoov telefonil 38 20 246, Jaanus Nahkur 53405323,Urve Lilienthal 53285153
  • Lepime kokku loomade vastuvõtmise päeva , võimalusel vedu meie autodega( veoloa nr.EE105004)
  • Tingimused vasikatele: vanus 14 päeva, eluskaal 45 kg, 2 kõrvamärki, pass (allkirjastatud looma omaniku poolt , kajastama tehtuid veterinaarseid toiminguid)
  • Tingimused tapaloomadele: , 2 kõrvamärki, pass (allkirjastatud looma omaniku poolt , kajastama tehtuid veterinaarseid toiminguid). Loomapartiiga annate kaasa Eluslooma teatise(saab allalaadida) siit, loomapassid.
  • Esitate PRIA-sse loomade liikumise teatise, kuhu märgite uue loomapidaja andmed :OÜ Raka Kogumiskeskus
   Raka küla, Ambla vald, 73505 Järvamaa
   Reg.nr. 11312257,
   Hoone nr. EE24657